Paddestoelen slideshows:plaatjeszwammen|buisjeszwammen|overige groepen

Geen laag bij de gronds gezwam...

Het is opmerkelijk hoe weinig bodembewonende paddestoelen je te zien krijgt in de vochtige zones van de Wolfsputten. Dat valt voor eens stuk te verklaren door de bodemgesteldheid. De meeste zones vertonen een vochtige, alkalische bodem waarin allerlei consumenten van bladafval, zoals miljoenpoten, pissebedden en wormen, uitstekend gedijen. Ook bacteriŽn voelen zich lekker in zo'n grond. Omdat andere organismen met hun voedsel gaan lopen, krijgen paddestoelen dus minder kans.

groene knolamanietpoederzwamgastDe berkenbosjes tussen de Kloosterstraat en het vijvertje en achter het voetbalveld zijn zure oases in de Wolfsputten. Dat bewijst de aanwezigheid van o.a. adelaarsvaren.

Deze zones zijn opvallend rijker aan bodembewonende zwammen. Hier vinden we de vliegenzwam - de fameuze "rood met witte stippen" van kabouter Pinnemuts- , de dodelijke groene knolamaniet (links), de slanke amaniet, het heksenschempje, diverse soorten russula's - waaronder regenboogrussula en grofplaatrussula - en ook hun opruimers, zoals de poederzwamgast (rechts).

Het merendeel zijn plaatjeszwammen, waarbij de sporen worden gevormd op lamellen onderaan de hoed. De roodstelige fluweelboleet en de berkeboleet zijn de enige vertegenwoordigers van de bodembewonende buisjeszwammen.

Uiteraard komen hier ook houtbewonende soorten voor, waaronder vanzelfsprekend de berkenzwam.

Als er op de snel verterende, vochtige kalkbodem al eens een zwam opduikt, is het meteen een speciaaltje: in april 1988 stond er opeens de kapjesmorielje (rechts). Jarenlang heeft die zich dan niet meer laten zien, maar in mei 2006 werd hij terug waargenomen.

Het oude paardenweiland, vlak bij de plaats waar vroeger de Bloso-sporthal stond, heeft sommige jaren wat weg van een voetbalveld bezaaid met de grote stuifballen van de reuzenbovist (links). Dat was in 2002 het geval, maar sindsdien was zijn aanwezigheid minder spectaculair.

Heel belangrijk is de aanwezigheid van wasplaten in dit grasland : sneeuwzwammetje, papegaaizwammetje, vuurzwammetje, hooilandwasplaat en zwartwordende wasplaats (plus misschien ook gele wasplaat – nog te bevestigen). Dit wijst op voedselarme levensomstandigheden... en dus soortenrijkdom. In dezelfde omgeving groeien ook steevast knotszwammen. In de Wolfsputten staan de wormvormige en de gele knotszwam. Voor de bundelknotszwam moet nog officiële bevestiging komen.

In het brongebiedje naast het voetbalveld aan de Stationsstraat stonden in november 2001 een paar tientallen aardsterren. Daarna verdwenen ze voor een paar jaar, maar sinds 2004 zijn ze blijkbaar terug op post.

Op een houtje bijten

zadelzwamGelukkig zijn er heel wat soorten paddestoelen die er geen bezwaar tegen hebben op een houtje te bijten. Lekkerlijk dan. De merendeel van de paddestoelensoorten in de Wolfsputten horen tot die categorie: echte en platte tonderzwam, vuurzwam, elfenbankje, korstzwammen allerhande, zwarte knoopzwam, judasoor en de honingzwam (links). Een paar keer per jaar ontplooien zich enkele imposante exemplaren van de zadelzwam (rechts) op een zieke grauwe els. En in de lente laat de voorjaarshoutzwam zich geregeld zien.

Om de houtzwammen een goede kans te geven, blijven dode bomen gewoon liggen. Komt een stam over het pad te liggen, dan wordt er gewoon een stuk weggezaagd om de doorgang mogelijk te maken.

Onderzoek

De Wolfsputten zijn in 2007 wat beter onderzocht geworden en de soortenlijst groeide van 250 naar 319 soorten. En dat is beslist nog niet het eindtotaal!

Dank aan Roosmarijn Steeman voor de aanvullingen en rechtzettingen in de vorige lijsten en slideshows.