Charter voor biodiversiteit

Groepsfoto ondertekening CharterDoor de ondertekening van het Charter voor biodiversiteit op 1 maart 2010 engageerden het gemeentebestuur en de lokale afdeling van Natuurpunt zich om samen werk van te maken van het behoud van de biodiversiteit in Dilbeek
Het Charter vertrekt van een aantal pertinente vaststellingen.

In de eerste plaats dat de biodiversiteit ondanks ronkende verklaringen nog altijd achteruit gaat en niet alleen de natuur maar ook mens en maatschappij daar negatieve gevolgen van ondervinden. Het behoud van soorten is van cruciaal belang voor het behoud van gezonde ecosystemen en die zijn op hun beurt onmisbaar voor het voortbestaan van de mens.

Een tweede belangrijke vaststelling is dat geen enkele instantie het probleem in zijn eentje kan gaan oplosssen. Alleen een wereldwijde gezamenlijke inspanning van burgers, verenigingen, bedrijfswereld en overheden kan het tij keren.

Actie op het lokale niveau is daarbij heel belangrijk want gemeenten spelen een sleutelrol op een aantal essentiŽle domeinen Ė zoals ruimtelijke ordening en groenvoorziening Ė en beschikken over degelijke kanalen om een groot publiek te sensibiliseren en te activeren.

Een laatste vaststelling is dat voor een aantal soorten dringend actie vereist is, willen we ze niet verliezen.

Vanuit deze vertrekpunten formuleert het Charter een reeks principiŽle doelstellingen en praktische acties die zijn ingedeeld in vijf themaís: planologie, openbaar groen, het randstedelijk weefsel, het landelijk gebied en modelprojecten.

Lees het charter.