Lid worden van Natuurpunt

5 goede redenen

Natuurpunt wil méér natuur

Natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij Natuurpunt bleven méér dan 500 unieke stukken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen met een totale oppervlakte van 16000 ha gevrijwaard. En we werken hard om dat nog uit te breiden.

Natuurpunt wil betere natuur

Door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen in een duurzaam biotoop.

Natuurpunt wil natuur voor iedereen

Natuurpunt beschermt z’n natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

Natuurpunt wil een leefbare wereld

Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt op de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde.

Natuurpunt heeft u nodig

Hoe méér mensen achter de natuur staan, hoe méér natuurwaarden zullen doorwegen in het beleid. Als lid van Natuurpunt geeft u samen met meer dan 102.000 gezinnen in Vlaanderen een duidelijk signaal dat natuur en natuurbehoud ernstig moeten worden genomen.

Hoe?

Surf naar de Dilbeekse infopagina op de centrale website van Natuurpunt en klik op "Word lid!". Doen!