Begijnenborrebos

Het Begijnenborrebos is een stukje Zoniënwoud in Dilbeek. De boomlaag wordt gedomineerd door - aangeplante - beuk, maar de kruidlaag verraad de ware aard van het gebied. Een boeiend contrast.

Ligging, omvang & toegankelijkheid

Het Begijnenborrebos ligt tussen de Snikbergstraat en de forellenvijver aan de Jachthofweg. Het beslaat een oppervlakte van ca. 25 ha. Het gebied kent geen officiële voetwegen of paden en is dan ook niet toegankelijk voor het publiek.

Natuurwaarde

Het Begijnenborrebos wordt gedomineerd door een beukenaanplant, die weliswaar een fraaie aanblik biedt, maar iets minder soortenrijk is, gezien de beuk efficiënt het licht opvangt vóór het de bodem bereikt. Wel vertoont het bos een fraaie voorjaarsvegetatie en bevat het een interessant brongebied. Op de biologische waarderingskaart staat het Begijnenborrebos als zeer waardevol aangegeven.

Juridisch statuut