Ecologisch netwerk

Hoewel Dilbeek als het ware "onder de rook" van Brussel ligt, kan de gemeente zich beroemen op een verrassend rijk natuurpatrimonium. In de verstedelijkte deelgemeenten concentreert de bebouwing zich vooral rond de verkeersassen Brussel-Ninove en Brussel-Ternat, zodat daartussen ruimte bleef voor natuur. De meer rurale deelgemeenten beschikken nog over aanzienlijke open ruimten die grotendeels door de landbouw worden ingenomen, maar hun landschappelijke aantrekkelijkheid grotendeels hebben behouden en zijn dooraderd met beekvalleien die interessante natuurelementen bevatten.

Het natuurpatrimonium van Dilbeek omvat een aantal grotere natuurkernen:

Een aantal verbindingsgebieden zorgen voor het "vrij verkeer" van fauna en flora tussen de diverse kernen.

Het behoud en de versteviging van dit ecologisch netwerk is een belangrijk aandachtspunt. Daarom benut Natuurpunt Dilbeek alle inspraakmogelijkheden op het vlak van de ruimtelijke ordening en natuurontwikkeling. Zo zijn in het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan heel wat suggesties van Natuurpunt Dilbeek verwerkt. De volgende uitdaging wordt het Ruimtelijk Structuurplan dat essentieel is voor het voortbestaan van het groene weefsel van de gemeente.

Deze inspanningen leiden al tot heel concrete resultaten zoals de bescherming van de Wolfsputten via een Bijzonder Plan van Aanleg en de aanleg van een aantal amfibieënpoelen in het kader van het Poelenplan, dat nog altijd doorloopt.