IJsbos

Het IJsbos is een weinig bekend, maar rijk stuk natuur.

Ligging, omvang & toegankelijkheid

Het IJsbos ligt zoals verwacht kon worden aan de IJsboslaan. Het strekt zich uit aan beide zijden van de spoorlijn Brussel-Oostende ten noordwesten van de befaamde "Zeventien Bruggen" van Sint-Anna-Pede. De oppervlakte beslaat iets van een 30 ha. Een stuk van het gebied is toegankelijk via de IJsbosstraat, maar er zijn geen officiële voetwegen en het betreden van de spoorwegberm is gevaarlijk.

Natuurwaarde

Het IJsbos is een gevariëerde zone van bossen, aanplanten en ruigten. Gezien de beperkte toegankelijkheid is er weinig onderzoek gedaan, maar orthofotoplannen tonen een interessante structuur en de bereikbare gedeelten bevatten alvast zeldzaamheden als eenbes, keverorchis, bosrank en daslook. Het IJsbos is ook de belangrijkste vindplaats van gevlekte orchis in Dilbeek. Heel bijzonder is ook de aanwezigheid van een nest van rode bosmier.

De biologische waarderingskaart heeft het over een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen... De foto's bevestigen die indruk ten volle.

Juridisch statuut