Sint-Annakasteel

Het park van het Sint-Annakasteel is privé-eigendom en er zijn geen inventarisatiegegevens bekend, maar een steelse blik over de haag rondom het gebied voorspelt natuurrijkdom.

Ligging, omvang & toegankelijkheid

Het Sint-Annakasteel ligt in Sint-Anna-Pede en grenst in het noorden aan de Ninoofsesteenweg. De rand van het gebied is te bezichtigen vanaf de Zakstraat en de Plankenstraat. Het gebied is niet publiek toegankelijk.

Natuurwaarde

De biologische waarderingskaart heeft het over een complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen. Het domein bevat een reeks vijvers die wel lijken weggelopen uit Pieter Breugels's "Landschap met jagers". Het Sint-Annakasteel is ook opgenomen in het Bruegelproject van de Vlaamse overheid.

Juridisch statuut