Publicaties natuurstudie in Dilbeek

Dilbeek is, net als de rest van Zuidwest-Brabant, nog te vaak een witte vlek in allerhande biologische atlassen. Met zijn eigen bescheiden mogelijkheden probeert Natuurpunt Dilbeek daar wat aan te doen en dank zij de inzet van een aantal gedreven amateur-biologen is in de voorbije jaren de kennis beduidend toegenomen. Een kleine voorstelling van de projecten en – voor zover beschikbaar – de resultaten.

Survey biologisch waardevolle gebieden

Deze studie is uitgevoerd in 2005 en 2006. Het opzet was de biologisch meest waardevolle gebieden niet alleen in kaart, maar ook in beeld te brengen. Op basis van de biologische waarderingskaart en persoonlijke kennis werd een reeks te onderzoeken zones afgebakend. Aan de hand van inventarisatefiches werden de belangrijkste vegetatietypes bepaald, waarbij vooral aandacht ging naar een aantal kensoorten. Tegelijk werd een foto-archief van deze gebieden aangelegd.

Meer materiaal vindt u op de projectpagina's. De resultaten moeten nog verwerkt worden.

Paddenstoeleninventaris

De paddestoeleninventarisatie starte heel amateuristisch eind 2002, maar kreeg vanaf 2005 steun vanuit het Paddenstoelenproject Vlaams-Brabant. Sindsdien is vast komen te staan dat Dilbeek heel wat rijker is aan paddenstoelensoorten dan gedacht. Vooral de Wolfsputten werden in de voorbije periode onderzocht en dat leverde spectaculaire resultaten op. Ook de Thaborberg zijn hele mooie vondsten gedaan, zoals de rode kelkzwam en de wijnrode bosbekerzwam.

Vleermuizenproject

Het vleermuizenproject kon opgestart worden in 2007 dank zij de steun van de provincie Vlaam-Brabant voor de actie Natuur op de rand. Bij deze studie lopen we systematisch de straten en paden van Dilbeek af met de bat detector. Aan de hand van een eenvoudige methodiek proberen we te bepalen welke soorten aanwezig zijn. De eerste resultaten staan te lezen in natuur•contact van november 2007. Dit project loopt ook nog door in 2009. Wie wil deelnemen, kan contact opnemen met Marc Bruneel.

Libelleninventarisatie

Patrick Goossens inventariseerde in 2008 voor het tweede jaar op rij de Dilbeekse poelen op de aanwezigheid van libellen. Dat leverde een niet onaardige 15 soorten op, waaronder twee nieuwe voor Dilbeek: tengere grasjuffer en smaragdlibel. U Leest er alles over in zijn rapport 2008. Ook het rapport 2007 (4Mb) kan u nog consulteren..