Verbindingsgebieden

Kleinere natuurkernen en beekvalleien zijn wijkplaatsen planten en dieren in een verder minder natuurlijke omgeving. Tegelijk geven ze de natuur de kans zich te verspreiden. Ze vormen daarom een belangrijk element in de ecologische infrastructuur.

Nieuwermolen

Het gebied ligt in het uiterste noordwestelijke hoekje van Dilbeek en sluit aan bij de Hoogpoort en de Morette te Asse. Voor de ecologische infrastructuur van Dilbeek is het van minder belang, gezien het van de rest van het grondgebied is afgesneden door de autostrade Brussel-Oostende. Het omvat het park van kasteel Nieuwermolen en de omiggende alluviale bossen.

Verkeerswisselaar Groot-Bijgaarden

Vóór de aanleg van de verkeerswisselaar was dit een interessant gebied voor orchideeën. Vandaag is er nog de bijzonder zeldzame graslathyrus te vinden. Ook broeden er kievitten.

Kluizenbos - Ketelheide

De Kluizenbos ligt aan de Kluizenbosstraat en herbergt een interessant brongebiedje. In het aanpalende naaldbosje huizen 's winters vaak ransuilen. De Ketelheide is in gebruik als speelterrein voor jongerenvereniginen, maar bevat ook een relatief interessante boszone.

Eikelenberg

Dit gebied wordt doorsneden door de Brusselse ring. Aan de kant van Dilbeek ligt in het verlengde van de Kattenbroekstraat nog een prachtige holle weg, waar wijngaardslak te vinden is. Aan de overkant is een klein, kalkrijk brongebiedje met een typische flora te vinden.

Taborberg

De Taborberg aan de gelijknamige straat is een klein bebost brongebied met een typische flora.

Vinkenbos

Dit kleine bosje ligt vlak tegen de Ninoofsesteenweg te Schepdaal aan de bron van de Doornbeek. Het is beplant met populieren, maar eenbes en keverorchis komen er nog voor.

Vallei van de Molenbeek

De Molenbeken zijn talrijk is de omgeving. Deze vormt het verlengde van Wolfsputtenbeek en loopt van het domein van de Broeders van de Christelijke Scholen aan de Placestraat tot in Ternat. Deze vallei bevat een aantal interessante natte graslanden, elzenbroeken en populierenbossen, zoals het Vallenbos en Groot Tenbroek. Ze huisvest de enige populatie groene kikkers van Dilbeek.

Plankenbeek - Zibbeek

Deze valleien verbinden het Begijnenborrebos en het IJsbos met de vallei van de Molenbeek en zo met de Wolfsputten. Ze bevatten natte graslanden, elzenbroeken en populierenaanplantingen.

Laarbeek - Pedebeek

Deze vallei verbindt de domeinen van Gaasbeek en Groenenberg met het IJsbos en het Sint-Annakasteel via de watermolen van Sint-Geertrui-Pede. Ze bevat natte graslanden, ruigten, elzenbroeken en populierenaanplantingen. Via het Bruegelproject wil de Vlaamse overheid in de vallei 174 ha natuurgebied ontwikkelen via aankoop of samenwerking met de gemeente en de NMBS (Ijsbos).